Jdi na obsah Jdi na menu

Jazyky

ČeštinaDeutsch
article preview
Křest představuje začátek křesťanského života, kdy se poprvé setkáváme s Kristem tváří v tvář, chvílí, během které se nám předává semeno víry, o které máme pečovat, aby z něho vyrostl strom přinášející dobré ovoce. Křest je cestou z říše smrti do života; je branou do církve a počátkem trvalého společenství s Bohem. Při křtu jsou nám odpuštěny všechny hříchy, jsme vytrženi z moci smrti a pozváni k životu v radosti (Katechismus katolické církve (KKC) 1213-1216, 1276-1278).
 
Křest je nutným předpokladem pro přijetí dalších svátostí.
 
Podmínky přijetí křtu:
veřejně vyznaná víra ve spásu skrze Ježíše Krista,
příprava,
kmotr starší 16 let, praktikující víru,
Malé děti mohou být pokřtěny, pokud budou v křesťanské víře také dále vychovávány. Alespoň jeden z rodičů má být schopen dítěti předat víru slovem a hlavně příkladem věrného plnění náboženských povinností.
 
Ke křtu je potřeba opatřit křestní svíci a křestní roušku (může se o to postarat kmotr).
 
Před křtem se vyhotoví na faře křestní zápis. K němu je třeba donést rodný list dítěte, oddací list rodičů, případně jejich křestní listy a jména a adresy kmotrů, případně jejich křestní listy.
 
U dospělých je vhodné slavit všechny tři iniciační svátosti najednou – křest, biřmování a eucharistii.
 
Místem křtu má být místní farnost, neboť křtem se nový křesťan zapojuje do místního farního společenství. Pro křest v jiné farnosti je třeba vyžádat písemný souhlas příslušného kněze.
 
V případě nouze může platně pokřtít každý člověk, který má úmysl vykonat to, co koná církev - lije vodu na hlavu křtěného a vysloví formuli: „(jméno), já tě křtím ve jménu Otce, i Syna i Ducha svatého“.
 
Ježíš Kristus zemřel za všechny lidi. Proto cestu ke spáse mohou nalézt i všichni ti, kteří neměli příležitost skutečně poznat Ježíše a víru a kteří s upřímným srdcem hledají Boha a žijí podle svého svědomí (tzv. křest touhy).
 
O přípravu požádejte alespoň 1 měsíc předem, ve farnosti svého trvalého bydliště. Ke křtu dětí z jiných farností vyžadujeme potvrzení o přípravě a písemný souhlas vašeho duchovního správce. 
 
Osobní údaje v matrice budou uchovávány na farním úřadě.
Církev římskokatolická vede registr osob hlásících se k Církvi římskokatolické.
 
 
 
 
 
 
 

Statistiky

Online: 35
Celkem: 2011625
Měsíc: 17510
Den: 326

Portrét