Jdi na obsah Jdi na menu

OHLÁŠKY

11. 04. 2021 – DRUHÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ

NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

 

Dnes prožíváme druhou neděli velikonoční, neděli Božího milosrdenství.

 

Dnes po každé mši svaté bude pobožnost k Božímu milosrdenství před vystavenou Nejsvětější Svátostí, modlitba korunky a svátostné požehnání.

 

Nýrsko – Dnes je záměna růžencových tajemství.

 

Nýrsko – Sbírka z minulé neděle, která byla na opravu varhan činila 5870 kč. Všem dárcům děkuji.

Na opravu varhan můžete přispět přímo na farní účet: 0822788319/0800, zprava pro příjemce: dar na opravu varhan.

 

Příští neděle bude třetí neděle velikonoční.

POZOR!

"Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví" ze dne 6.4.2021, které se týká podmínek platných po skončení nouzového stavu, tedy od 12. dubna 2021.

 

Podmínky pro účast na bohoslužbách se NEMĚNÍ, zůstávají ve stejném režimu jako doposud, tedy 10% kapacity.
 

Ve vnitřních prostorech (např. fara) se může potkávat 10 osob, tedy jsou možná malá společenství nebo výuka náboženství dětí, ve venkovních prostorech je to pak 20 osob.

Svatby a pohřbu může se účastnit nejvýše 15 osob;

 

Protože počet věřících na bohoslužbě je omezen, nahlaste svoji účast (den – čas) předem od pondělí do soboty online na naších webových stránkách farnosti.

 

Přísně dodržujte hygienická opatření a doporučení!

Rozestupy (2m), ochrana obličeje respirátorem (ústa a nos), dezinfekce rukou!

 

Pro následující období platí dispens otce biskupa od nedělní účasti na mši svaté pro všechny katolické křesťany diecéze.

 

Ty, kteří se z důvodu omezení míst nebudou moci zúčastnit mše svaté v kostele jsou povinni sledovat mši svatou prostřednictvím medií.

 

Připomínám, že pro věřícího katolíka je povinnost přijmout ve velikonočním období Svátost Oltářní, pokud k tomu nejsou překážky (samozřejmě Svátost Oltářní přijímáme jenom ve stavu milosti posvěcující, tedy po zpovědi).

 

Nýrsko – Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela.

 

 

Přeji vám pokojnou a požehnanou neděli a celý následující pracovní týden.

Materiály ke stážení: