Jdi na obsah Jdi na menu

OHLÁŠKY

15. 05. 2022 – PÁTÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Dnes prožíváme pátou velikonoční neděli.

Příští neděle bude šestá Neděle velikonoční.

Příští neděle bude sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům

V tomto týdnu budeme prožívat tyto církevní slavnosti a památky:

V pondělí 16. května je liturgický svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech.

Měsíc květen se odedávna v Církvi slaví jako měsíc Panny Marie. Je věnován její úctě a zejména rozjímání o jejich krásných ctnostech, o její moci a dobrotě, o jejím svatém životě zde na zemi a oslavení v nebi. Celým měsícem zaznívá vzývání a oslava její mocné přímluvy u Boha v krásných Loretánských litaniích. Během týdne po každé mši svaté se modlíme májovou pobožnost (mše svatá v týdnu bude bez promluvy), v neděli se litanie modlíme přede mší svatou.

V letošním roce se naše farnost zapojí do projektu NOC KOSTELŮ, která se uskuteční v pátek 10. června na místě, kde stal bývalý kostel Panny Marie Bolestné v Červeném Dřevě. Program začíná od 18:30 hodin. Vice informaci na webových stránkách: https://www.nockostelu.cz/kostel/9102/

Připomínám, že pro věřícího katolíka je povinnost přijmout ve velikonočním období Svátost Oltářní, pokud k tomu nejsou překážky (samozřejmě Svátost Oltářní přijímáme jenom ve stavu milosti posvěcující, tedy po zpovědi).

Nýrsko – Úklid a výzdobu kostela v příštím týdnu mají: Buškovi (starší), prosím po mši svaté domluvit se na termín úklidu a předání klíčů od kostela.

Přeji vám pokojnou a požehnanou neděli a celý následující pracovní týden.

 

Materiály ke stažení: