Jdi na obsah Jdi na menu

milos.jpg

 

 

 

 

 

“Večer, když jsem byla v cele, uviděla jsem Pána Ježíše oblečeného do bílých šatů. Jednu ruku měl  pozdviženou k žehnání a druhá se dotýkala šatů na hrudi. Z poodhrnutých šatů na hrudi vycházely  dva velké paprsky: jeden červený a druhý světlý.  Mlčky jsem hleděla na Pána, má duše byla  naplněna bázní, ale i velkou radostí. 

 

Po chvíli mi Ježíš řekl: Namaluj obraz podle  toho, co vidíš, s nápisem: Ježíši, důvěřuji Ti. Toužím, aby byl tento obraz uctíván nejprve ve  vaší kapli a na celém světě. Slibuji, že duše, která  bude tento obraz uctívat, nezahyne. Slibuji také už  zde na zemi vítězství nad nepřáteli a obzvlášť v  hodině smrti. Já sám ji budu bránit jako svou slávu.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bože, milosrdný Otče,

 

který zjevuješ svou lásku ve svém Synu, Ježíši Kristu,

 

vyléváš ji na nás v Utěšiteli Duchu Svatém,

 

Tobě dnes svěřujeme osud světa i každého člověka.

 

 

Skloň se nad námi hříšnými, uzdrav naši slabost,

 

přemož všechno zlo a dej všem obyvatelům země poznat Tvé milosrdenství,

 

v Tobě, trojjediný Bože, vždy nacházeli zdroj naděje.

 

 

Věčný Otče, pro bolestné utrpení a zmrtvýchvstání svého Syna

 

buď milosrdný k nám i k celému světu. Amen