Jdi na obsah Jdi na menu

Jazyky

ČeštinaDeutsch
article preview

Nýrsko- Kostel sv. Tomáše, apoštola

kostel-sv.-tomase.jpg

Gotický kostel sv. Tomáše je poprvé zmíněn roku 1327, ale je pravděpodobně o něco málo starší. Výslovně je uváděn jako farní roku 1352. Podle Josefa Blau sloužil ve středověku také jako opevněný kostel, do jehož věže se mohli obyvatelé Nýrska uchýlit v čase pečí.

Věž tvoří dominantu města. Ke kostelu přiléhá na severní straně a je kryta jehlancovou střechou. Tento tvar věže je však z doby po roce 1844, kdy věž zapálil blesk. Tesař Willibald Prasser zv. Poldt z Nýrska zhotovil nový krov, předtím snad měla mít věž cibulovitý tvar.
Presbyterium má původní gotické zaklenutí opěrné pilíře jsou zakončeny reliéfy lidských obličejů, obdobně v sakristii. Strop sakristie byl původně zakryt plochým dřevěným stropem, nad nímž byla dnes již odstraněná oratoř. Okna presbyteria jsou v rozměrech původní, ale s pozdějšími úpravami. Hlavní oltář nese obraz Umučení sv. Tomáše. V pravé části presbyteria je náhrobek Jana Koce z Dobrše (+1595) z červeného mramoru s reliéfem rytíře v životní velikosti a s erbem rodu. Napravo od něj epitaf faráře Jana Arnolda z roku 1786 z kehlheimského mramoru. 
Loď kostela je 15 m dlouhá a 9,80 m široká, klenuta valenou klenbou. V lodi jsou okna lunetová. Na jižní straně přiléhá ke kostelu barokní kaple Panny Marie, v níž jsou v současnosti umístěny barokové oltáře z kostela Čtrnácti svatých pomocníků z kostela v Dolním Nýrsku, který byl zbořen roku 1973. Jedná se o hlavní oltář nesoucí sošky zmíněných 14 světců, oltář sv. Wolfganga a oltář sv. Floriána. Z kostela v Dolním Nýrsku pochází rovněž lustr v hlavní lodi a kazatelna. Pod podlahou této kaple se nachází krypta Koců z Dobrše.
Triumfální oblouk je zdoben freskou z roku 1907, jejímž autorem je malíř Ferdinand Staeger (1880-1976).
V kostele se nalézaly rovněž novogotické oltáře, jejichž autorem byl Anton Korzinek (1864-1932), nýrský rodák. Byl posluchačem akademie v Mnichově a měl tam později umělecko-řemeslnou dílnu a obchod se starožitnostmi. Jeho otec Peter Korzinek vyřezával dnes již odstraněný hlavní novogotický oltář.
Zvony: Podle soupisu památek z roku 1899 byl na věži nejstarší zvon odlitý Janem Konvářem roku 1504. Nese nápis LETA BOZEHO TYSYCEHO PIETYSTEHO CTWRTEHO TENTO ZWON DIELAN WEGMENO BOZE A SWATEHO TOMASE JAN KONWARZ
Z roku 1630 pocházel další zvon s nápisem LOBED DEN HERN MID CIMBELIN. GEORG HEROL. N. 1630. Tento zvon b
Za faráře Agricoly roku 1653 byl odlit zvon podle nápisu Václavem Holznigerem z Hodousic. Farář Agriicola pořídil pro kostel roku 1651 ještě jeden zvon, tentokrát jej odlil klatovský zvonař Jan Pricqvey.
Za zmínku stojí ještě zvon z roku 1777 věnovaný kostelu farářem Arnoldem, jehož epitaf je v presbyteriu.
V roce 199. byly v Nýrsku vysvěceny dva nové zvony Ulrich a........ z dílny.......
Varhany (podle informace MUDr. Tomáše Horáka): Varhanní pozitiv je zde zmíněn již před rokem 1667. Roku 1687 byl postaven nový nástroj. Krom varhan měl tehdy kostel i regál (malé varhánky s jazýčkovými píšťalami). Roku 1771 postavil nové varhany za 400 zl. tachovský varhanář Gartner. Řezbářskou výzdobu dodal roku 1777 dešenický truhlář Jakub Brandl. Přestavbu do původní skříně při zachování zásuvkových vzdušnic uskutečnil roku 1880 sušický varhamář Johann Fischpera. Roku 1911 nástroj opravil Matěj Josef Wunš ze Sušice, po roce 1970 Stanislav Havlík z Dobříkova. Před několika lety byly varhany renovovány Václavem Šlajsem z Plzně. 
 
 

tschi12.jpg

Hlavní oltář kostela sv. Tomáše v Nýrsku na snímku z doby kolem roku 1940
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tschi5.jpg tschi11.jpg2013-08-13-17.51.00.jpg2013-08-13-17.54.27.jpg

 
 

Statistiky

Online: 22
Celkem: 1969657
Měsíc: 22247
Den: 930

Portrét