Jdi na obsah Jdi na menu
 


5. 10. 2013

 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ
V naší farnosti – jako každý rok – se v září začíná učit náboženství. Jeho smyslem a úkolem je:
 
pronikání do oblasti kultury života dětí, pomáhat jim systematicky a kriticky si osvojovat křesťanské postoje a styl života
pomáhat dětem nacházet vztah k poznatkům ostatních oborů ve světle evangelia
poskytnout dítěti pomoc při hledání odpovědí na otázky po smyslu života a další existenciální otázky a tyto otázky v něm probouzet
rozvíjet sociální vztahy na základě poznávání a osvojování si křesťanských hodnot (morální zásady vyplývají z nich)
připravovat k přijetí víry, která dává perspektivu přesahující hranice pozemského života
věřící děti motivovat k živému vztahu k Bohu a k aktivnímu křesťanskému životu v církvi
 
Výuka náboženství ve šk. roce 2017/2018 v Nýrsku: 

Mgr. Zdislava Svitáková - ZŠ Nýrsko ul. Školní.

Mgr. Zdislava Svitáková - ZŠ Nýrsko ul. Komenského (mladší skupina dětí).

Mgr. Zdislava Svitáková - ZŠ Nýrsko ul. Komenského (starší skupinu dětí).

 

 
Výuka náboženství ve šk. roce 2017/2018 ve Strážově:

P. Mgr. Ryszard Potęga - ZŠ Strážov.

 
 

 

Náhledy fotografií ze složky Velikonoční dárky