Jdi na obsah Jdi na menu
 


                                       
 
OHLÁŠKY

22. 04. 2018 – ČTVRTÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 

Dnes prožíváme čtvrtou neděli velikonoční, neděli Dobrého Pastýře, den modliteb za povolání k duchovnímu stavu.

 

Strážov- Dnes po mši sv. budou už tradičně modlitby ke svatému Janu Pavlu II.

 

Příští neděle bude pátá neděle velikonoční.

 

V tomto týdnu budeme prožívat tyto církevní slavnosti a památky:

 

V pondělí 23. dubna je liturgický svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka.

 

Ve středu 25. dubna je liturgický svátek sv. Marka, evangelisty.

 

Biblická hodina - rozjímání nad Písmem svatým bude v pátek od 1830 hod na faře v Nýrsku.

 

Nýrsko- Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela,

 

Strážov- Úklid našeho kostela se bude konat v sobotu 28. března od 900 hod. Srdečně zveme!

 

Připomínáme, že pro věřícího katolíka je povinnost přijmout ve velikonočním období Svátost Oltářní, pokud k tomu nejsou překážky (samozřejmě Svátost Oltářní přijímáme jenom ve stavu milosti posvěcující, tedy po zpovědi).

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST NÝRSKO VÁS SERDEČNĚ ZVE V NEDĚLI 29. DUBNA 2018 NA HLAVNĺ POUŤ KE CTI SV. JIŘÍ VE STRÁŽOVĚ

  • Program:
  • Mše Svatá v 1130 hod.
  • Děkovná pobožnost před vystavenou Nejsvětější Svátostí, Modlitba k svatému Jiří, slavnostní zpěv TE DEUM (Tebe, Bože Chválíme) a svátostné požehnání.
  • Po Mši svaté bude v kostele sv. Jiří ve Strážově divadelní představení skupiny „Plamínky“ z Klatov  Bl. Hroznata“.

Materiály ke stážení: 

Služby na úklid kostela a okoli - Nýrsko 2018. pdf

Služby na úklid kostela a okoli - Nýrsko 2018. word

úklid nýrského kostela- pokyny. pdf

úklid nýrského kostela- pokyny. word

 

Účelové sbírky v roce 2018                                                                           

  25. února  – na „Haléř sv. Petra“              

  1. dubna  – (Boží hod velikonoční)  – na charitu      

  20. května – (Boží hod svatodušní)    – na diecézi        

  19. srpna – sbírka na bohoslovce     

  30. září – svatováclavská  – na charitu      

  21. října – misijní neděle  – na misie          

  18. listopadu – sbírka na Den Bible  

  2. prosince – mikulášská  – na bohoslovce 

  26. prosince – svatoštěpánská – na diecézi        

 

Přeji vám pokojnou a požehnanou neděli a celý následující pracovní týden!