Jdi na obsah Jdi na menu
 


OHLÁŠKY

14. 10. 2018 –   DVACÁTÁ OSMÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

Dnes prožíváme dvacátou osmou neděli v mezidobí.

 

V Nýrsku slavnost - Výročí posvěcení kostela.

 

Příští neděle bude dvacátá devátá v liturgickém mezidobí a je to misijní neděle.

 

U příležitosti misijní neděle je vyhlášena sbírka na misie. 

 

V tomto týdnu budeme prožívat tyto církevní slavnosti a památky:

 

V pondělí 15. října je liturgická památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve.

 

Ve středu 17. října je liturgická památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka.

 

Ve čtvrtek 18. října je liturgický svátek sv. Lukáše, evangelisty.

 

V říjnu nám církev symbolicky vkládá do rukou růženec. Děkujeme všem, kteří se zúčastňujete této modlitby, vždyť si tímto vyprošujete potřebnou milost nejen pro sebe a rodinu, ale také pro farnost a pro všechny. Prosím, abyste v co největším počtu přicházeli pomodlit se společně tuto modlitbu.

 

Nýrsko- V říjnu modleme se společně růženec vždy po mši svaté, kromě nedělí. V nedělí vždy půl hodiny před mší svatou. 

 

Strážov- V říjnu modleme se společně růženec vždy půl hodiny před mší svatou.

 

Janovice- V říjnu modleme se společně růženec v nedělí vždy půl hodiny před mší svatou.

 

V pondělí  22. října je liturgická památka sv. Jana Pavla II., papeže. 22. října v roce 1978 se kardinál Karol Wojtyła ujal jako Jan Pavel II. úřadu římského biskupa. Na den 22. října je zařazena památka sv. Jana Pavla II. Dne 13. září 2015 uložil Generální vikář Mons. Josef Žák v kostele sv. Jiří ve Strážově vzácné papežovy relikvie. Proto rád bych Vás pozval k účasti na slavnostní mši sv., která se bude konat 22. října 2018 od 1800 hod. v kostele ve Stražově. Hlavní celebrat bude novokněz  P. Bystrík Feranec.

 

Nýrsko- Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela. Úklid kostela v příštím týdnu mají: Z. Šimčáková a J. Jůdová, prosím po mši svaté domluvit se na termín úklidu a předání klíčů od kostela.

 

Strážov- Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela. Úklid kostela v příštím týdnu mají: Němcová, Jandová a Kasíková, prosím po mši svaté domluvit se na termín úklidu a předání klíčů od kostela.

 

V naší knihovně v Nýrsku jsou k dostání stolní kalendáře s katolickými svátky na příští rok. Cena kalendáře: „Dědictví otců“ a „ Malá poselství – Vojtěcha Kodeta“ je 75,-Kč.

 

V naší knihovně v Nýrsku je k dostání Kancionál "červený", cena:  152 Kč.

 

mn-plakat-mensi-1.png

Materiály ke stážení: 

Služby na úklid kostela a okoli - Nýrsko 2018. pdf

Služby na úklid kostela a okoli - Nýrsko 2018. word

úklid nýrského kostela- pokyny. pdf

úklid nýrského kostela- pokyny. word

 

Účelové sbírky v roce 2018                                                                           

  25. února  – na „Haléř sv. Petra“              

  1. dubna  – (Boží hod velikonoční)  – na charitu      

  20. května – (Boží hod svatodušní)    – na diecézi            

  30. září – svatováclavská  – na charitu      

  21. října – misijní neděle  – na misie          

  18. listopadu – sbírka na Den Bible  

  2. prosince – mikulášská  – na bohoslovce 

  26. prosince – svatoštěpánská – na diecézi        

 

Přeji vám pokojnou a požehnanou neděli a celý následující pracovní týden!