Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

OHLÁŠKY

21. 04. 2019 – SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

 

Dnes slavíme - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Hod Boží velikonoční. Mše svaté budou jako každou neděli se svěcením velikonočních pokrmů.

 

V tomto týdnu až do příští neděle probíhá novéna k Božímu milosrdenství. Prosím, abyste se korunku k Božímu milosrdenství modlili společně vždy před mší sv.

 

Zítra v pondělí 22.dubna je nutné si do kostela vzít v případě žen vajíčka, v případě mužů pomlázku.

 

Příští neděle je 2. neděle velikonoční – neděle Božího milosrdenství. Po mši sv. bude pobožnost k Božímu milosrdenství před vystavenou Nejsvětější Svátostí, modlitba korunky a svátostné požehnání.

 

Připomínáme, že pro věřícího katolíka je povinnost přijmout ve velikonočním období Svátost Oltářní, pokud k tomu nejsou překážky (samozřejmě Svátost Oltářní přijímáme jenom ve stavu milosti posvěcující, tedy po zpovědi).

 

Zvláštní poděkování patří také všem, kteří se podíleli na přípravě a slavení velikonočních obřadů, zejména všem zpěvákům a hudebníkům, ministrantům, těm, kteří uklízeli a připravovali kostel i všem ostatním, kteří jakkoli pomohli s přípravou na Velikonoce.

 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST NÝRSKO VÁS SERDEČNĚ ZVE V NEDĚLI 28. DUBNA 2019 NA HLAVNĺ POUŤ KE CTI SV. JIŘÍ VE STRÁŽOVĚ

Program:

Mše Svatá v 1130 hod.

Děkovná pobožnost před vystavenou Nejsvětější Svátostí, Modlitba k svatému Jiří, slavnostní zpěv

TE DEUM (Tebe, Bože Chválíme) a svátostné požehnání.

baranek.jpg

 

skenovani0003.jpg

skenovani0001.jpg

Přeji vám pokojnou a požehnanou neděli a celý následující pracovní týden.

 

 

Materiály ke stážení: 

Služby na úklid kostela a okoli - Nýrsko 2018. pdf

Služby na úklid kostela a okoli - Nýrsko 2018. word

úklid nýrského kostela- pokyny. pdf

úklid nýrského kostela- pokyny. word