...byl zlikvidován nikoli nacisty, nýbrž až komunistickou mocí v roce 1973